تبلیغات
سوخته دل - تشرف سید عطوه علوی حسنی
به امید ظهورش ،که صد البته نزدیک است...
 
چند صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج)هدیه می کنید؟
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

 
 

سید باقر بن عطوه علوی حسنی می گوید: پدرم - عطوه - زیدی مذهب بود.

ایشان مریض شد ومرضش طوری بود که اطباء ازعلاج آن عاجز بودند.

در ضمن از ما - پسران خود - به جهت این که شیعه دوازده امامی بودیم آزرده بود.

ومکرر می گفت: من شما را تصدیق نمی کنم وبه مذهبتان روی نمی آورم، مگر وقتی که صاحب شما مهدی (علیه السلام) بیاید ومرا از این مرض نجات دهد.

اتفاقا شبی در وقت نماز عشاء، ما همه یک جا جمع بودیم.

ناگهان فریاد پدر راشنیدیم که می گوید: بشتابید.

وقتی با سرعت به نزدش رفتیم، گفت: بدوید وصاحب خود را دریابید، که همین لحظه از پیش من بیرون رفت.

ما هر قدر دویدیم کسی را ندیدیم.

برگشتیم وسؤال کردیم: جریان چیست؟ گفت: شخصی به نزد من آمد وگفت: یا عطوه.

گفتم: تو کیستی؟ فرمود: من صاحب الزمان وامام پسرانت هستم، آمده ام تو را شفابدهم.

بعد از آن دست دراز کرد وبر موضع درد کشید ومن چون به خود نگاه کردم اثری از آن ناراحتی ندیدم.

بعد از آن سید عطوه علوی مدتهای مدیدی زنده بود وبا قوت وتوانایی زندگی کرد

 
 
چون حسن عاقبت نه به رندی وزاهدیست،آن به كه كارخود به عنایت رها كنیم.


یک منتظر